การเปลี่ยนแปลงค่าเลเวอเลจ

อัตราค่าเลเวอเลจของ GO Markets

ตามค่าเริ่มต้นบัญชีลูกค้าทั้งหมดจะถูกตั้งค่าโดยใช้อัตราการใช้ประโยชน์ 100: 1 (1%) ตามยอดคงเหลือในบัญชีลูกค้าอาจเลือกอัตราระหว่าง 1: 1 (ไม่มีเลเวอเรจ) สูงสุด 500: 1 โปรดพิจารณาอัตราการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจแนวคิดของการใช้ประโยชน์และวิธีการที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณ

โปรดทราบ:

สกุลเงินบางสกุลดึงดูดอัตรามาร์จิ้นที่สูงกว่าโดยไม่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากบัญชีของคุณ บางสกุลเงินอาจมีอัตราการก่อหนี้คงที่ในขณะที่สกุลเงินอื่น (เช่นสกุลเงินแปลกใหม่) อาจต้องใช้อัตรากำไรขั้นต้นของสกุลเงินหลักสูงถึงห้า (5) เท่า.

หากต้องการค้นหา 'Leverage คืออะไร?

คลิกที่นี่

เปลี่ยนอัตราส่วนเลเวอเรจของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนการใช้ประโยชน์เลเวอเรจบัญชีของ GO Market โปรดเข้าสู่บัญชีของคุณและส่งคำขอ.

เข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า

Available LeverageMin. Account BalanceMax. Account Balance
500:1$200$10,000
400:1$200$50,000
300:1$200$100,000
200:1$200$250,000
100:1$100$500,000
50:1$100$500,000+
25:1$100$500,000+
1:1$100$500,000+